Sinnsear of Brunnila

Samanta Dubh of Brunnila

Molag 4. of Brunnila ”Pikku-Molla”

Tearlach a Ghlinne of Brue ”Charlie”

Molag Ruadh 3. of Brunnila ”Missi”

Nathan of Brunnila

Seosamh of Brunnila

Maryann af Träskända

Samanta Adair of Brunnila

Marylee af Träskända

Monica Ruadh 2. of Brunnila

Nighean Milis of Brunnila ”Milis”

Elvira 3. of Brunnila ”Ruttu”

Fiona of Brunnila

Sineag of Storsjö